Specialist ICT / Data & Services (m/v/x)

Meer informatie en solliciteren kan via:
Specialist ICT / Data & Services (A2) (m/v/x) – NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT – Selor, selectiebureau van de overheid

1. Jobinhoud

Je beheert een ontwikkelingsomgeving die ArcGIS-producten gebruikt (waaronder ArcGIS Enterprise).

Je bent in contact met interne klanten die applicaties en services in deze omgeving ontwikkelen en reageert op hun vragen en die van externe klanten, die onvoorzien en urgent kunnen zijn.

Je volgt de ArcGIS-documentatie op om de verschillende componenten van de omgeving op te stellen en te onderhouden.

Je werkt ook mee aan het beheer van de GIS-webdiensten van het Nationaal Geografisch Instituut (NGI).

Je hebt een uitgebreide kennis van de werking van de verschillende diensten en je verzekert de kwaliteit ervan (prestatievermogen, veiligheid, beschikbaarheid, enz.).

Je stuurt een klein team van medewerkers aan.

Als beheerder van ontwikkelingsomgevingen:

 • Draag je bij tot de controle (monitoring) van de omgevingen.
 • Hou je een documentatie bij van de verschillende gebruikers/toepassingen/databanken verbonden aan de omgevingen en stel je technische documentatie, eigen aan de administratieve taken, op.
 • Stel je de architectuur en de rollen met betrekking tot de verschillende omgevingen (ontwikkeling, goedkeuring en productie) vast om stoornissen te beperken en aan de behoeften van de interne klanten te beantwoorden en het onderhoud te optimaliseren.
 • Neem je deel aan de vaststelling van de verschillende stappen van een ontwikkeling en van het uitrollen ervan. Je bepaalt de vereiste te leveren prestaties om van één omgeving naar een andere over te stappen (documentatie, testen, enz.).
 • Doe je verbeteringsvoorstellen met het oog op de veiligheid, de prestaties, de automatisering van taken, enz.
 • Installeer, migreer en stel je omgevingen in.

Als medewerker voor het beheer van GIS-webdiensten:

 • Draag je bij tot de controle (monitoring) van GIS-webdiensten.
 • Hou je documentatie bij van de verschillende diensten en van de architectuur erachter en stel je technische documentatie, eigen aan de administratieve taken, op.
 • Analyseer je de behoeften van interne klanten, je stelt de gevraagde aanpassingen voor en ontwerpt ze.
 • Hou je jou regelmatig op de hoogte van de verschillende technologieën verbonden aan GIS-webdiensten en van de nieuwigheden op dit gebied.
 • Lever of ontwikkel je hulpmiddelen zodat interne klanten bij het bijwerken van de inhoud van de GIS-webdiensten zelfstandig kunnen zijn.
 • Doe je voorstellen en voer je veranderingen door om de veiligheid, de prestaties, de automatisering van de taken, enz. te verbeteren.
 • Installeer, migreer en stel je GIS-webdiensten in.

Meer info over de jobinhoud?
Damien VAN DER EECKEN
Verantwoordelijke Departement ICT – Nationaal Geografisch instituut
Tel. : 02/629.82.40
E-mail : damien.van.der.eecken@ngi.be

2. Gewenste vaardigheden

Gedragsgerichte competenties

 • Je denkt vernieuwend door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en je onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je begeleidt medewerkers in hun groei en geeft hun gericht feedback over hun functioneren (prestaties en ontwikkeling).
 • Je reageert resultaatgericht op stress, je controleert jouw eigen emoties en gaat constructief om met kritiek.

Redeneervaardigheden

 • Deductief redeneervermogen aan de hand van stroomdiagrammen.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie in het vet wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd.
De competentie ‘Service gericht handelen’ en je motivatie wegen harder door in de eindscore (x2).

Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt praktische kennis van Frans en Engels (drietalige werkomgeving).
 • Je hebt kennis van OGC-standaarden en ArcGIS
 • Je hebt kennis in volgende domeinen: informatieveiligheid (ISO 2700x-normen), monitoringtools, oplossen van load balancing/ fail over.

3. Ervaring

Je hebt een professionele ervaring van minimaal 2 jaar in het beheerder van ontwikkelingsomgevingen, en bovendien in ten minste één van de volgende taken:

 • het meewerken aan het beheer van webservices;
 • het gebruiken van ArcGIS softwares.

4. Procedure

Aanwerving via Selor.

Solliciteren kan tot en met 12 februari 2021.

5. Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven als Attaché data management (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Minimum aanvangswedde: 45.057,08 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).