Terreincartograaf (m/v/x)

Meer informatie en solliciteren kan via: https://www.selor.be/nl/vacatures/job/ANG20156/Terreincartograaf-m-v-x-

1. Jobinhoud

Je wordt tewerkgesteld in de directie ‘Grondslag en Kwaliteitscontrole’ van het Nationaal Geografisch Instituut (NGI). Deze directie wordt onderverdeel in twee diensten, enerzijds de dienst “Terrein” (G/TER) die instaat voor planimetrische en altimetrische grondslagen, met de topografische opmetingen en bijbehorende werken. En anderzijds de dienst “Kwaliteitscontrole” (G/QC) die zich richt op het kwaliteitsbeheer en de kwaliteitscontrole. Deze vacature situeert zich meer specifiek in de dienst G/TER. Deze dienst is verantwoordelijk voor het opbouwen en onderhouden van de Belgische geodetische netwerken, de verankering van deze netwerken in de Europese referentiesystemen en de verspreiding van de informatie over Belgische geodetische merktekens naar de gebruikers. Ze bestaat uit 15 medewerkers die hoofdzakelijk als terreincartograaf werken, onder leiding van een geograaf. De andere dienst (Kwaliteitscontrole) bestaat uit 5 medewerkers, met één leidinggevende.

Als cartograaf produceer je zelfstandig geodetische informatie door gegevens te verzamelen, te klasseren en te verwerken. Hieronder zijn volgende taken begrepen:

 • Je verplaatst je met de dienstwagen naar de terreinen om verkenning uit te voeren.
 • Je kiest (in overleg met het diensthoofd) de geschikte meetmethode(s) voor het project.
 • Je evalueert de metingen op kwaliteit en volledigheid en stuurt eventueel bij.
 • Je verzamelt alle gegevens voor de definitieve verwerking in het bureel.
 • Je stelt het rapport op van de verwerkte gegevens.
 • Je kent de mogelijkheden van alle softwarepakketten binnen de dienst en kan verschillende ervan toepassen.
 • Je ziet toe op het onderhoud van de gebruikte instrumenten en hardware.

Daarnaast heb je een ondersteunende functie:

 • Je stuurt de teams van topografische assistenten aan en assisteert indien nodig.
 • Je schat terreinsituaties correct in en neemt op basis daarvan op het terrein de nodige beslissingen.
 • Je beheerst de gebruikte meettoestellen ten gronde en biedt op basis van deze kennis steun aan collega’s.

Indien je voor jezelf nog een beter beeld van de functie wil vormen, ga dan via deze link naar een getuigenis van jouw toekomstige collega.

Meer info over de jobinhoud?
Ilse De Groote – Attaché HRM
Tel.: 02/629.82.64
E-mail: ilse.de.groote@ngi.be

2. Gewenste vaardigheden

Een goede motivatie is eveneens belangrijk en weegt harder door in de eindscore (X2).

Gedragsgerichte vaardigheden:

 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en neemt de verantwoordelijkheid op je voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je begeleidt anderen, oefent een voorbeeldfunctie uit en ondersteunt hen in hun dagelijks functioneren.

Niet vereist, wel een troef

 • Je beschikt over praktische kennis van het Frans.
 • Je beschikt over een goede fysieke conditie die toestaat autonoom werk op het terrein uit te voeren.
 • Je kan resultaten van landmeetkundige metingen verzamelen, erover rapporteren en ze interpreteren.
 • Je kan een technisch dossier over een landmeetkundig onderwerp zelfstandig documenteren, analyseren en beheren.

3. Procedure

Aanwerving via Selor.

Solliciteren kan tot en met 22 juni 2020.

4. Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven als expert (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.

Minimum aanvangswedde: 29.255,76 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).