Het Nationaal Geografisch Instituut produceert vier topografische kaartenreeksen. Het gaat over de Topo25Topo50, Topo100 en Topo250. Elk van deze topografische kaartenreeksen heeft zijn eigen schaal en is tevens ontworpen voor een specifiek gebruik. Hieronder krijgt u een overzicht van de verschillende reeksen.

Al deze kaarten kunt u via onze webshop aankopen (€ 8).

Topo25

Schaal 1:25 000 (1cm = 250m)

Van 2016 tot 2022 publiceerde het NGI de ​​nieuwe Topo25-kaartenreeks op schaal 1:25 000, waarvan de productie over 6 jaar werd gespreid. De Topo25-reeks vormt de nieuwe basiskaart van het NGI omdat de kaarten op schaal 1:10 000 en 1:20 000 niet langer geproduceerd worden. De Topo25-reeks is nu voor gans België beschikbaar.

Topo25 is gekenmerkt door een kaartveld van 16 x 10 km (160 km²) en semantisch rijke gegevens, waardoor ze perfect aangewezen is voor outdoor-activiteiten zoals wandelen of fietsen.

Topo25 behandelt alle gebruikelijke thema’s van de cartografische producten van het NGI (bodemgebruik, transport, hydrografie, gebouwen en constructies, reliëf, toponymie, …). De gesymboliseerde gegevens zijn door generalisatie bekomen. Naargelang de relevantie van het cartografisch thema voor het doelpubliek van het product generaliseren we onze referentiegegevens op de conceptuele schaal van 1:10 000 (onverharde wegen, paden, elementen van lokaal reliëf, …), ofwel gebruiken we de reeds generaliseerde gegevens op 1:50 000 (wegen-, spoor- en hydrografische netwerken, …). De plaatsnamen op de kaart zijn ook bijgewerkt.

De 1:25 000 geniet ook van de nieuwe symbolisatie die is ontwikkeld om het gebruik en de interpretatie ervan te vergemakkelijken. Deze symbolisatie is in lijn met deze die al enkele jaren wordt gebruikt voor de Topo50-reeks.

Topo25 is beschikbaar in de projectie Lambert2008, maar biedt ook een raster in UTM31 (/32) aan alsook de geografische coördinaten. Het randschrift bevat de legende evenals informatie zoals de magnetische afwijking.

Topo50

Schaal 1:50 000 (1cm = 500m)

Sinds 2022 publiceert het NGI de vijfde editie van de Topo50-kaartenreeks op 1:50 000 kaarten, waarvan de productie over 6 jaar zal worden gespreid. De Topo50-reeks is daarom nog niet voor gans België beschikbaar, maar zou tegen 2028 beschikbaar moeten zijn. Tot dan kan de vierde editie van de Topo50-kaartenreeks gebruikt worden om de nieuwe editie aan te vullen.

Topo50 is gekenmerkt door een kaartveld van 32 km x 20km (640 km²), en is daardoor het zeer geschikt voor het verkennen van een regio want de omvang ervan biedt een goed overzicht van de structuur van het omliggende landschap.

De gesymboliseerde gegevens komen van de gegeneraliseerde referentiegegevens op de conceptuele schaal van 1:10 000. Bijgevolg is Topo50 minder gedetailleerd en minder nauwkeurig dan Topo25. De plaatsnamen op de kaart worden bijgewerkt.

Topo50 is beschikbaar in de projectie Lambert2008, maar biedt ook een raster in UTM31 (/32) aan alsook de geografische coördinaten. Het randschrift bevat de legende evenals informatie zoals de magnetische afwijking.

Topo100

Schaal 1:100 000 (1cm = 1000m)

De Topo100-reeks bestaat uit negen kaartbladen. Elke Belgische provincie heeft zijn eigen kaartblad, behalve de provincies Vlaams-Brabant en Waals-Brabant die samen met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op één kaartblad voorkomen.

De gesymboliseerde gegevens in de Topo100-reeks zijn afkomstig van de generalisatie van gegevens op een schaal van 1:50 000. Topo100 is bedoeld voor een breder regionaal gebruik dan dat van Topo50, en is daarom goed geschikt voor een overzicht van de regionale topografie, voor automobilisten en motorrijders.

De thema’s bodemgebruik en bebouwing worden bijzonder goed benadrukt in deze topografische kaart. Het reliëf wordt voorgesteld door hoogtepunten en schaduwen die de zuidoostflank van de heuvels vertegenwoordigen.

De Topo100-reeks is uitgebracht in 2009 en is sindsdien niet meer bijgewerkt.

Topo100 bevindt zich in de projectie Lambert2008 en gebruikt ook rasterlijnen in geografische coördinaten. Het randschrift bevat de legende evenals informatie zoals de magnetische afwijking.

Topo250

Schaal 1:250 000 (1cm = 2500m)

Ondanks haar kleine schaal geeft Topo250 een gedetailleerde weergave van de topografie en geografie van het land. Deze algemene kaart van België is vooral gericht op bewoonde plaatsen en vervoersnetwerken. De toponymie is daar bijzonder rijk. Een relatief grote zone van grenslanden wordt voorgesteld. Topo250 wordt om de twee jaar bijgewerkt.

In 2019 werd de kaart herontworpen naar aanleiding van de combinatie van het bijwerken van topografische gegevens en bevolkte entiteiten, het bijwerken van de toponymie en het herzien van de symbolisatie. De Topo250-kaart is voortaan in lijn met de standaard topografische kaarten van het NGI op grotere schalen.

Bij deze kaart hoort tevens een lijst met de Belgische woonplaatsen, die gemakkelijk op de kaart kunnen teruggevonden worden. Het geheel (geplooide kaart + index) bevindt zich in een plastic map.

Topo250 is beschikbaar in de Lambert2008-projectie en neemt ook een raster in geografische coördinaten en in UTM31 op. Het randschrift bevat de legende.