BeGeo, het unieke, nationale congres met beurs over geo-informatie lanceert zijn eerste eigen BeGeo Awards voor de 8e editie, op 19 maart in Brussels Expo. Met de BeGeo Awards, het resultaat van een nauwe samenwerking tussen Flagis, AM/FM-GIS BELUX, Agoria en het NGI, wil de geosector inspirerende initiatieven in de schijnwerpers zetten. Vanuit een gedeelde visie, en vanuit het thema “Geo-intelligence voor een duurzame toekomst” van BeGeo 2024, zijn vier award categorieën en een Publieksprijs uitgewerkt.

De lancering van de BeGeo Awards markeert een mijlpaal.  BeGeo heeft door de jaren heen trends en uitdagingen in de geo-sector geïdentificeerd, met een groeiende behoefte aan samenwerking tussen diverse organisaties. Deze samenwerking, variërend van onderzoekers tot overheden, bedrijven en burgers, is cruciaal om de uiteenlopende uitdagingen aan te kunnen. Van klimaatverandering tot armoedebestrijding en duurzaam waterbeheer tot veerkrachtige steden, de geo-sector speelt hierin cruciale rol.

Doel van de BeGeo Awards: erkenning en inspiratie

De BeGeo Awards hebben enerzijds als doel alle mogelijke initiatieven te belonen waarbij samenwerking, een bijdrage aan de SDG’s of innovatief onderzoek rond geo(informatie) een belangrijke rol speelt. Zowel het kleinste idee/onderzoek of applicatie als het grootste project kan zich kandidaat stellen.

Anderzijds is het doel van de BeGeo Awards een initiatief te belonen dat geoinformatie in de kijker zet bij het brede publiek (Geo in de kijker). Dit initiatief zorgt ervoor dat geoinformatie breder bekend wordt in de maatschappij waardoor het valorisatiepotentieel en zowel de toepassing of het arbeidstekort binnen de geosector geruggesteund worden.

Awardcategorieën

Er zijn in totaal 5 awards:

Beste Samenwerkingsproject

De prijs wordt uitgereikt aan een project waar samenwerking centraal staat. Projecten waar verschillende partijen samenwerken (overheden, burgers, private partijen, onderzoeksinstellingen) om eenzelfde doel te bereiken komen in aanmerking. Projecten met een nationale uitstraling hebben een voordeel.

Beste Project dat bijdraagt tot de SDG’s

De prijs wordt uitgereikt aan een project dat een wezenlijke bijdrage levert aan de Sustainable Development Goals.

Beste Onderzoeksproject

De prijs wordt uitgereikt aan een project waar baanbrekend onderzoek wordt verricht. Dit kan een eindwerk zijn, een onderzoeksproject,… Dit kan zowel fundamenteel als toegepast onderzoek zijn. Belangrijk is dat het onderzoek baanbrekend is en ofwel de weg opent naar nieuw onderzoek of gevaloriseerd kan worden in praktische toepassingen.

Beste Project dat Geo in de kijker zet

De prijs wordt uitgereikt aan een project dat geoinformatie breder bekend maakt bij een breder publiek. Het project zorgt hierdoor voor een breder valorisatiepotentieel van geoinformatie, voor een grotere aantrekkelijkheid voor onderwijs of de arbeidsmarkt binnen de geosector.

Publieksprijs

Per categorie worden maximaal drie genomineerden geselecteerd door een vakjury. In aanloop van BeGeo worden deze genomineerden gepubliceerd. Op een moment tijdens het BeGeo evenement zal het aanwezige publiek kunnen stemmen voor de Publieksprijs op één van de maximaal 12 genomineerden.

Deelnamevoorwaarden

Enkel projecten waarbij geoinformatie een belangrijke rol speelt en waarbij

  1. Een medewerker met de Belgische Nationaliteit betrokken is
  2. Of een organisatie die in België gevestigd is (privaat of overheid) betrokken is
  3. Of een grote impact heeft binnen het Belgisch grondgebied;

komen in aanmerking voor een BeGeo Award.

Hoe deelnemen?

De kandidaturen kunnen worden ingediend tot en met 26 februari 2024 23u59, uitsluitend via het online registratieformulier.

Iedereen kan een kandidatuur indienen, ook personen die niet bij het project waarvoor de kandidatuur wordt ingediend betrokken zijn. Enkel contactgegevens van een persoon betrokken bij het project dienen doorgegeven te worden.

De kandidaturen worden in het Nederlands, Frans, Duits of het Engels opgesteld.

Een kandidatuur bevat volgende elementen

  1. Een titel;
  2. De naam van de indiener en zijn contactgegevens
  3. Een beschrijving waarom een project een BeGeo Award verdient in maximaal 4000 tekens;
  4. (optioneel) een bijlage die meer informatie verschaft over het project (pdf, max 100Mb)
  5. Een contactpersoon en contactgegevens van een persoon betrokken bij het project

De deelnemingsaanvragen dienen via het webformulier te worden opgeladen.

Evaluatieprocedure

De evaluatieprocedure omvat validatie, selectie van genomineerden per categorie en de bekendmaking van de winnaars tijdens de afsluitende ceremonie van BeGeo op 19 maart 2024.

De jury beoordeelt elke kandidatuur op basis van projectbeschrijving. Hierna worden per categorie 3 projecten geselecteerd. De genomineerden worden geselecteerd en gerangschikt per categorie. De kandidaat die door de jury het hoogst wordt gerangschikt in de categorieën is meteen ook de laureaat in de respectievelijke categorie.

Stemming voor de Publieksprijs tijdens BeGeo

Vanaf 11 maart 2024 kan het brede publiek via een pagina op de website van BeGeo kennismaken met alle genomineerden. Voor elke genomineerde zal een tekst weergegeven worden waarom deze een award verdient. Deze tekst wordt door de organisatie en de jury opgemaakt op basis van de tekst die meegegeven werd bij de kandidatuurstelling.

De stemming zal op een bepaald tijdstip tijdens het BeGeo evenement georganiseerd worden.

Achterliggend houdt de organisatie het aantal stemmen per kandidatuur bij.

De kandidatuur met de meeste stemmen is de laureaat van de BeGeo Publieksprijs Award.

Volledige reglement

Meer informatie? Je vindt alle informatie over de BeGeo Awards in het reglement.

Prijsuitreiking

Tijdens de afsluitende ceremonie van BeGeo op 19 maart 2024 in Auditorium 2000 in Brussels Expo worden de winnaars per categorie bekendgemaakt. Zorg dat je erbij bent!

Jury

De jury bestaat uit vertegenwoordigers van de organisatoren, de academische wereld, de private en de publiek sector.

Meer info?

Aarzel niet om ons te contacteren via BeGeoAwards@gmail.com.