Wat is juist CartoWeb.be?

CartoWeb.be is een standaardproduct dat een digitale kaart voorstelt die als webservice (Web Map Tile Service/ Web Map Service) wordt gepubliceerd. De symbolisatie van het product werd specifiek ontworpen voor het op scherm bekijken van de meest recente topografische gegevens van het NGI.

Deze kaartweergave werd op 11 verschillende schaalniveau’s globaal en geïntegreerd ontworpen. Dit zorgt voor een soepele en coherente overgang tussen de verschillende opeenvolgende zoomniveau’s, op het vlak van symbolisatie en semantische inhoud. De kleinste schalen van CartoWeb.be zijn sterk gegeneraliseerde kaarten waar slechts één of enkele thema’s worden weergegeven zoals administratieve eenheden of hoofdnetwerken. De middenschalen zijn vergelijkbaar met de typische topografische kaarten waarvoor het NGI bekend is: een weergave van het reliëf in de vorm van schaduwen of hoogtelijnen, een beperkte generalisatie en een weergave van een maximaal aantal objecten die de realiteit op het terrein kenmerken. De grootste schalen, die zeer gedetailleerd zijn, lijken meer op plannen. Zo nemen ze o. a. een zeer gedetailleerde toponymie en de straatnamen op.

CartoWeb.be biedt momenteel twee verschillende types weergave:

  • De TOPO-versie, beschikbaar op alle schalen, lijkt op een “traditionele” kaartweergave.
  • De OVERLAY-versie, enkel beschikbaar op de 4 grootste schalen, biedt een cartografische symbolisatie van slechts enkele thema’s aan, zodat ze gemakkelijk op andere gegevens- en beeldlagen gelegd kan worden, in het bijzonder van het type orthofoto. De OVERLAY-laag kan ook als opdruk met andere gegevens in het bezit van de gebruiker (zoals orthophoto’s) worden gecombineerd.
Hoe werkt het in de praktijk?

De webservice CartoWeb.be kan gebruikt worden als:

  • WMS: https://wms.ngi.be/cartoweb/service?request=GetCapabilities&service=WMS
  • WMTS: https://www.ngi.be/cartoweb/1.0.0/WMTSCapabilities.xml

Deze URL moet u ingeven in een GIS-software om de gegevens te kunnen bekijken. Gebruikers die geen eigen tools hebben kunnen CartoWeb.be toch bekijken via de toepassing TopoMapViewer of via het federale geoportaal.

Het product is beschikbaar in verschillende projectiesystemen. CartoWeb.be is gebaseerd op de vectoriële referentiedatasets van het NGI, die via onze standaard productieprocessen worden bijgewerkt. Daarbovenop geniet CartoWeb.be ook sinds 2017 van individuele updates die via een onafhankelijk en veel sneller proces gericht worden uitgevoerd. CartoWeb.be is dus de meest up-to-date gepubliceerde kaart van het NGI. Elke 2 of 3 maanden wordt een nieuwe versie gepubliceerd.

Sinds 2019 werd CartoWeb.be als autenthieke bron erkend door de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (DG Digitale Transformatie).

Voor alle niet commerciële doeleinden mag u CartoWeb.be gratis gebruiken (zie gebruiksvoorwaarden).

CartoWeb.be

CartoWeb.be is een gratis webservice (WMTS/WMS) waarop kaartweergaves op 11 verschillende schaalniveau’s (1:2 500 – 1:4 000 000) beschikbaar zijn die specifiek voor het bekijken op scherm ontworpen zijn. Deze kaarten zijn gebaseerd op de meest up-to-date vectoriële referentiedatasets van het NGI.

Raadpleeg de specificaties van CartoWeb.be

Gebruiksvoorwaarden CartoWeb.be

Metadata

Versie: 2020.04
Publicatiedatum: 09/09/2020
Updatedatums per blad
CartoWeb.be

Thema’s

Basiscartografie:
Altimetrie
Wegennet
Hydrografisch netwerk
Spoorwegnet
Hydrografie
Hoogspanningsnet
Gebouwen
Bodemgebruik en vegetatie
Lokaal reliëf
Administratieve gegevens
Toponymie

Ruimtelijke resolutie

11 schaalniveau’s (1:4 000 000, 1:2 000 000, 1:800 000, 1:500 000, 1:250 000, 1:100 000, 1:50 000, 1:25 000, 1:10 000, 1:5 000, 1:2 500)

Ruimtelijke voorstelling

Matrixgegevens

Coördinatensystemen

Belgische Lambert 2008, Web Mercator, Belgische Lambert 1972 (WMS), WGS84 (WMS), UTM31N (WMS), UTM32N (WMS)

Geografische begrenzing

België

Gegevensformaat

PNG

Leveringseenheid

Een tegel (256 pixels x 256 pixels)

Verspreidingsmedia

Service WMS/WMTS

URL WMS: 
https://wms.ngi.be/cartoweb/1/service?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

URL WMTS:
https://www.ngi.be/cartoweb/1/1.0.0/WMTS­­Capabilities.xml

Basisprijs monolicentie (1 gebruiker)

Gratis (niet commercieel)