Gebruiksvoorwaarden

CartoWeb is gratis voor elk niet-commercieel gebruik (CC-BY-NC).

Intellectuele eigendomsrechten

De gegevens die zijn gesymboliseerd in dienst CartoWeb.be zijn volledig eigendom van het Nationaal Geografisch Instituut.
Deze gegevens zijn beschermd door het auteursrecht en door het databankenrecht (Wetboek van economisch recht van 28/02/2013).

Beperkingen op het gebruik

Tenzij het NGI de toelating geeft, mogen de gegevens van de dienst CartoWeb.be, gedeeltelijk of in hun geheel, in geen geval:

  • gekopieerd worden;
  • op om het even welke manier gewijzigd worden, zodat hun waarheidsgetrouwheid in het gedrang komt of met als doel er werken van af te leiden;
  • met commerciële of winstgevende bedoelingen worden verspreid of meegedeeld aan derden;
  • van de site gedownload worden met automatische downloadprogramma’s;
  • worden gebruikt om de bestaande producten van het NGI te beconcurreren;
  • worden gebruikt voor illegale doeleinden;
  • worden afgedrukt op een formaat groter dan A4;
  • worden gekopieerd op een analoge drager voor andere dan privédoeleinden

Gebruikers

U bent een onderneming

en u wilt CartoWeb.be gebruiken om uw commerciële activiteiten te ondersteunen: U betaalt een jaarlijkse vergoeding voor het gebruik van CartoWeb.be. De jaarvergoeding wordt vastgesteld volgens onderstaande tabel:

Type Bedrijf Aantal werknemers Omzet
(in miljoen euro)
Jaarvergoeding CartoWeb.be
Klein < 50 < 10 Miljoen € 60€
Medium < 250 < 50 Miljoen € 240€
Middelgroot < 1000 < 100 Miljoen € 960€
Groot < 5000 < 2 Miljard € 3840€
Super ≥ 5000 ≥ 2 Miljard € 15360€

Het copyright en de intellectuele eigendom van het NGI moeten expliciet vermeld worden.
We willen graag uw aanvraag voor het gebruik van CartoWeb.be ontvangen via onderstaand formulier:

CartoWeb.be registratie commercieel gebruik
U bent een onderneming

die CartoWeb.be als basis wil gebruiken, informatie wil toevoegen en dit als product wil aanbieden aan uw klanten.

U betaalt royalty’s aan het NGI. Hiervoor zal het NGI u een voorstel tot overeenkomst opstellen. Het copyright en de intellectuele eigendom van het NGI moeten steeds expliciet vermeld worden.

We willen graag uw aanvraag ontvangen via onderstaand formulier:

CartoWeb.be registratie VAR gebruik