Alle standaard topografische kaarten van het NGI zijn beschikbaar in een digitale versie. De georeferentiebestanden worden geleverd zonder kader en zonder legende (apart verkrijgbaar).

De producten zijn beschikbaar als een afbeelding van de volledige kaart (*map-bestand) of als een afbeelding van de situatie zonder opschriften en altimetrie (*situ-bestand). 

Alle beschikbare bestanden in *map-versie kunnen met een lagere resolutie bekeken worden via de gratis webservice TopoMaps WMS.  Bestanden op hogere resolutie zijn betalend. Hiervoor kan u contact opnemen met de verkoopdienst van het NGI. 

Top25Map

Top25Map is een digitale versie van de topografische cartografie op schaal 1:25 000 van het NGI. Deze beelden worden gemaakt door symbolisatie van de objecten en de thema’s in de topogeografische inventaris van het Belgische grondgebied (ITGI), die wordt gemaakt en bijgehouden door het NGI.

Top25Map bevat alle gebruikelijke thema’s van de kaartproducten van het NGI (bodemgebruik, transport, hydrografie, gebouwen en constructies, reliëf,…) met inbegrip van de geschriften en de plaatsnamen. De kaartweergave van Top25Map is ideaal geschikt voor wandeltochten.

De eerste kaartbladen van Top25Map werden in 2016 gepubliceerd. De gegevens geproduceerd worden in cycli van 5 à 6 jaar. Aan elk beeld is een georeferentie volgens het standaard projectiesysteem van het NGI, Lambert 2008 (.TFW-bestand), verbonden. De beelden worden op een resolutie van 381 dpi aangemaakt.

Raadpleeg de specificaties van Top25Map

Thema’s

Basiscartografie
Altimetrie
Wegennet
Hydrografisch netwerk
Spoorwegnet
Hydrografie
Hoogspanningsnet
Gebouwen
Bodemgebruik en vegetatie
Lokaal reliëf
Administratieve gegevens
Toponymie

Ruimtelijke resolutie

Schaalniveau : 1:25 000
(1 pixel = 1,666 m),
381 dpi, 15 ppm

Ruimtelijke voorstelling

Grid, “map” of “situ”

Geografische begrenzing

België

Coördinatensysteem

Belgisch Lambert 2008

Gegevensformaten

Tif + tfw, RGB (geïndexeerd palet)

Leveringseenheid

Minimale oppervlakte van 5km²

Geografische zone

x,y centrum, breedte, hoogte

Afbakening van het te leveren gebied

x-min, y-min ; x-max, y-max
Shapefile
Administratieve eenheid
Standaard NGI-kaartversnijding

Verspreidingsmedia

NGI Downloadportaal

Basisprijs monolicentie (1 gebruiker)

Contacteer de verkoopdienst

Top50Map

Top50Map is een digitale versie van de topografische kaarten op 1:50 000 van het NGI. Deze afbeeldingen zijn het resultaat van de symbolisatie van objecten en thema’s die aanwezig zijn in de topogeografische inventaris van het Belgische grondgebied (ITGI), die ontwikkeld en bijgewerkt wordt door het Nationaal Geographisch Instituut. Top50Map kan worden gebruikt voor weergave op het scherm of worden afgedrukt op een schaal tussen 1:25 000 en 1:50 000 (aanbevolen grenswaarden).

Top50Map omvat alle gebruikelijke thema’s van de kaartproducten van het NGI, inclusief opschriften en plaatsnamen. De gegevens geproduceerd worden in cycli van 5 à 6 jaar.

Bekijk de specificaties van Top50Map

Thema’s

Basiscartografie
Altimetrie
Wegennet
Hydrografisch netwerk
Spoorwegnet
Hydrografie
Hoogspanningsnet
Gebouwen
Bodemgebruik en vegetatie
Lokaal reliëf
Administratieve gegevens
Toponymie

Ruimtelijke resolutie

Schaalniveau: 1:50 000
(1 pixel = 3,333 m),
381 dpi, 15 ppm

Ruimtelijke voorstelling

Grid, “map” of “situ”

Geografische begrenzing

België

Coördinatensysteem

Belgisch Lambert 2008

Gegevensformaten

Tif + tfw, RGB (geïndexeerd palet)

Leveringseenheid

Minimale oppervlakte van 5km²

Geografische zone

x,y centrum, breedte, hoogte

Afbakening van het te leveren gebied

x-min, y-min ; x-max, y-max
Shapefile
Administratieve eenheid
Standaard NGI-kaartversnijding

Verspreidingsmedia

NGI Downloadportaal

Basisprijs monolicentie (1 gebruiker)

Contacteer de verkoopdienst

Landcover100Map

Landcover100Map is een digitale versie van de topografische cartografie op schaal 1:100 000 van het NGI. De beelden worden gemaakt door symbolisatie van de objecten en thema’s in de topogeografische inventaris van het Belgische grondgebied (ITGI), die wordt gemaakt en bijgehouden door het NGI. Landcover100Map kan worden gebruikt voor weergave op het scherm of worden afgedrukt op schalen tussen 1:75 000 en 1:200 000 (aanbevolen grenswaarden).

De topogeografische dataset op schaal  1:100 000 wordt bekomen door de generalisatie van de gegevens op schaal 1:50 000. Landcover100Map is bestemd voor een ruimer regionaal gebruik dan dat van Top50map, doorgaans op het niveau van een provincie.

Het thema bodemgebruik is heel goed zichtbaar in deze topografische cartografie. Het reliëf wordt weergegeven door schaduwen, die de zuidooster zijde van heuvels voorstellen.

Bekijk de specificaties van Landcover100Map

Gratis download

Thema’s

Wegennet
Hydrografisch netwerk
Spoorwegnet
Hoogspanningsnet
Bodemgebruik
Lokaal reliëf
Administratieve gegevens
Toponymie

Ruimtelijke resolutie

Schaalniveau: 1:100 000
(1 pixel = 6,666 m),
381 dpi, 15 ppm

Ruimtelijke voorstelling

Grid, “map”

Geografische begrenzing

België

Coördinatensystemen

Belgisch Lambert 2008

Gegevensformaten

Tif + tfw, RGB (geïndexeerd palet)

Leveringseenheid

Provincie

Geografische zone

x,y centrum, breedte, hoogte

Afbakening van te leveren gebied

Provincie

Verspreidingsmedia

NGI Downloadportaal (gratis)

Landcover100map Brussel

Landcover100map Vlaanderen

Landcover100map Wallonië

 

Basisprijs monolicentie (1 gebruiker)

Gratis

Top250Map

Top 250Map is een digitale versie van de topografische cartografie op schaal 1:250 000 van het NGI. Het is de kleinste schaal waarop het NGI kaartweergaves van België produceert. Bewoonde plaatsen en transportnetwerken zijn bijzonder in de verf gezet. Het hele grondgebied is beschikbaar in één enkel bestand. Kenmerkend voor de kaart is de rijkdom aan plaatsnamen van bewoonde plaatsen.

De dataset van EuroRegionalMap (©Eurogeographics) wordt gebruikt voor de cartografische weergave van buitenlandse delen. Het reliëf wordt weergegeven door de combinatie van arceringen en hoogtepunten. Elke twee jaar wordt een nieuwe versie van Top250Map gepubliceerd.

Raadpleeg de specificaties van Top250Map

Gratis download

Thema’s

Wegennet
Hydrografisch netwerk
Spoorwegnet
Hoogspanningsnet
Bodemgebruik
Lokaal reliëf
Administratieve gegevens
Toponymie

Ruimtelijke resolutie

Schaalniveau: 1:250 000
(1 pixel = 16,666 m),
381 dpi, 15 ppm

Ruimtelijke voorstelling

Grid, “map”

Geografische begrenzing

België

Coördinatensysteem

Belgisch Lambert 2008

Gegevensformaten

Tif + tfw, RGB (geïndexeerd palet)

Leveringseenheid

België

Geografische zone

x,y centrum, breedte, hoogte

Afbakening van het te leveren gebied

/

Verspreidingsmedia

NGI downloadportaal

Basisprijs monolicentie (1 gebruiker)

Gratis