home

Topografische kaart van België (1850-1854) van Ph. Vandermaelen op schaal 1:20 000

Philippe Vandermaelen (1795-1869) is de stichter van het “Établissement géographique de Bruxelles”. Hij publiceerde de eerste uitgave van een topografische kaart van België op metrische schaal. Voordien waren schalen grafisch, of werden ze uitgedrukt in plaatselijke maten (el, vadem, mijl, …).

Hij werkte samen met Paul Gérard, die na het vertrek van de Hollanders in 1830, in het bezit gebleven was van de punten van tweede en derde orde van de triangulatie van Erzey. Hij maakte verschillende kaarten van België op basis van dit geodetische net en volgens de gewijzigde projectie van Flamsteed.
Ph. Vandermaelen publiceerde vier edities van de topografische kaart van België op schaal 1 :20.000 en publiceerde eveneens een editie van deze kaart op schaal 1 :80.000.

Hoogtelijnen, een uitvinding uit het midden van de 19de eeuw, komen alleen op enkele kaartbladen van de vierde en laatste editie op schaal 1 :20.000 voor.
Op alle andere edities (waaronder deze die het Nationaal Geografisch Instituut bezit) wordt de hoogte symbolisch voorgesteld door middel van streepjes die dichter naast elkaar gaan liggen, naarmate de helling steiler wordt.


De kaart op schaal 1:80.000 werd vervaardigd door de samenvoeging, de schaalverkleining en generalisatie van 16 kaartbladen op schaal 1:20.000. De bladnummering op schaal 1:20.000 wordt dus voorgesteld als een breuk van het overeenkomstige bladnummer op schaal 1:80.000.

De "Topografische kaart van België van Ph.Vandermaelen" is beschikbaar in verschillende vormen :

 

Klik op de afbeeldingen om te vergroten