TopoMapViewer

TopoMapViewer

Raadpleeg alle topografische kaarten en orthofoto’s van het NGI op 11 verschillende schaalniveaus.

Liever mobiel? Geen probleem, de applicatie werkt even vlot via web als mobiel.

Case AOEM

Aeronautical Obstacle Evaluation Maps (AOEM)

De Aeronautical Obstacle Evaluation Maps (AOEM) laten toe om te identificeren of een advies vereist is voor een constructie die, door zijn hoogte, een invloed zou kunnen hebben op de luchtvaart: indien de geplande constructie of structuur de hoogte overschrijdt die aangegeven wordt in de kaart, zal het Directoraat generaal Luchtvaart van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer om advies worden gevraagd.

Nieuws

13/06/2022

BeGeo 2022 : Gratis inschrijven kan vanaf nu

Op 4 oktober 2022 vormt Brussels Expo het decor voor de 7de editie van BeGeo, het nationaal congres met beurs rond geodata. Gratis inschrijven kan vanaf nu voor deze dag die volledig gewijd is aan geodata en waarop ook onze partners uit de overheid, de universiteiten en de onderzoekswereld, de privésector en het verenigingsleven aanwezig […]

Perspectief in de kijker

INSPIRE: naar een geografisch geharmoniseerd Europa

Om de toegang, uitwisseling en gebruik van geografische informatie in Europa te vergemakkelijken, heeft de Europese Unie een ambitieus project gelanceerd om een ​​gemeenschappelijke ruimtelijke gegevensinfrastructuur te bouwen.