TopoMapViewer

TopoMapViewer

Raadpleeg alle topografische kaarten en orthofoto’s van het NGI op 11 verschillende schaalniveaus.

Liever mobiel? Geen probleem, de applicatie werkt even vlot via web als mobiel.

Case AOEM

Aeronautical Obstacle Evaluation Maps (AOEM)

De Aeronautical Obstacle Evaluation Maps (AOEM) laten toe om te identificeren of een advies vereist is voor een constructie die, door zijn hoogte, een invloed zou kunnen hebben op de luchtvaart: indien de geplande constructie of structuur de hoogte overschrijdt die aangegeven wordt in de kaart, zal het Directoraat generaal Luchtvaart van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer om advies worden gevraagd.

Nieuws

05/03/2021

BeGeo 2021: Save the date

De voorbereidingen voor BeGeo 2021 zijn gestart. Hou 26 oktober dus alvast vrij in uw agenda voor BeGeo 2021 dat opnieuw LIVE wordt georganiseerd in het prestigieuze Brussels Expo.

Perspectief in de kijker

INSPIRE: naar een geografisch geharmoniseerd Europa

Om de toegang, uitwisseling en gebruik van geografische informatie in Europa te vergemakkelijken, heeft de Europese Unie een ambitieus project gelanceerd om een ​​gemeenschappelijke ruimtelijke gegevensinfrastructuur te bouwen.