Nieuws

TopoMapViewer

TopoMapViewer

Raadpleeg alle topografische kaarten en orthofoto’s van het NGI op 11 verschillende schaalniveaus.

Liever mobiel? Geen probleem, de applicatie werkt even vlot via web als mobiel.

Case

Printtool voor de Hulpdiensten

Dankzij de printtool is dezelfde uniforme cartografie beschikbaar op het scherm én op papier, en altijd met de meest recente gegevens. Dit betekent dat de hulpdiensten efficiënter en sneller kunnen (samen)werken, en ook dat kaartgegevens efficiënter kunnen worden beheerd en verdeeld.

Nieuws

29/02/2024

Ludivine Dedonder, minister van Defensie, opent BeGeo 2024, hét nationale evenement over geografische informatie

Het is bijna zover! Op 19 maart 2024 vindt BeGeo 2024 met als thema “Geo-Intelligence voor een duurzame toekomst” plaats in Brussels Expo. We zijn vereerd om aan te kondigen dat Ludivine Dedonder, minister van Defensie, aanwezig zal zijn op BeGeo 2024 tijdens de plenaire opening van 10u00 tot 11u00. Schrijf je nu in via…

26/02/2024

ARES-beursstudenten van de ULB bezoeken het NGI

Op 26 februari 2024 bezochten ARES-beursstudenten van de ULB het NGI tijdens hun bijscholing over Open Geographic Information Systems (GIS). Eric Bayers, adviseur-generaal van het NGI, verwelkomde de groep,  presenteerde de activiteiten van het NGI en deelde inzichten over de toepassingen van geografische informatie en het gebruik van GIS. Rink Kruk (NGI/STRAT)beschreef het toepassingsgebied van…

23/02/2024

Welke duurzame financieringsmodellen voor de nationale cartografische en kadastrale agentschappen in de EU?

Dat was het onderwerp van een workshop die op 8 en 9 februari georganiseerd werd op de KU Leuven, op initiatief van EuroSDR en EuroGeographics. De deelnemers bespraken er de impact van het EU-beleid inzake Open Data (richtlijn 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad), en meer bepaald de uitvoeringsverordening 2023/138 van de Europese…

Perspectief in de kijker

NAP ITS: Het Belgische nationale toegangspunt voor intelligente transportsystemen

Het NAP ITS centraliseert de toegang tot mobiliteitsdatasets en -diensten in België op de portaalsite www.transportdata.be. De datasets en diensten hebben betrekking op alle types vervoersmiddelen en zijn afkomstig van alle mogelijke partijen, zowel uit de publieke als uit de private sector. De datasets en diensten kunnen worden onderverdeeld in vier categorieën, elk gebaseerd op…