TopoMapViewer

TopoMapViewer

Raadpleeg alle topografische kaarten en orthofoto’s van het NGI op 11 verschillende schaalniveaus.

Liever mobiel? Geen probleem, de applicatie werkt even vlot via web als mobiel.

Case AOEM

Aeronautical Obstacle Evaluation Maps (AOEM)

De Aeronautical Obstacle Evaluation Maps (AOEM) laten toe om te identificeren of een advies vereist is voor een constructie die, door zijn hoogte, een invloed zou kunnen hebben op de luchtvaart: indien de geplande constructie of structuur de hoogte overschrijdt die aangegeven wordt in de kaart, zal het Directoraat generaal Luchtvaart van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer om advies worden gevraagd.

Nieuws

30/11/2021

Blussen met kaarten

Het NGI ondersteunde een grote, multidisciplinaire oefening voor natuurbrandbestrijding in de Antwerpse Kempen met een uniforme kaart voor de hulpdiensten. Het gebruik van deze kaart stond centraal in deze oefening. Één gemeenschappelijke en professionele kaart betekent: snellere en efficiëntere inzet van middelen én betere samenwerking.

23/11/2021

Workshop transportdata.be

In het kader van de deadline van 1 december 2021 voor de registratie van de datasets die onder dienstverleningsniveau 3 vallen, werd er een 3de Transportdata.be-workshop georganiseerd door het Nationaal Geografisch Instituut (NGI) in samenwerking met de Belgische ITS-stuurgroep.

18/11/2021

Onderzoek naar onze sociale media kanalen

In samenwerking met studenten van de AP Hogeschoolte Antwerpen doen we een onderzoek naar de gebruikservaring van de sociale media kanalen van het NGI. We willen graag te weten komen waarom u ons al dan niet volgt en wat voor posts u te zien wil krijgen. Aan de hand van deze enquête willen we onze […]

Perspectief in de kijker

INSPIRE: naar een geografisch geharmoniseerd Europa

Om de toegang, uitwisseling en gebruik van geografische informatie in Europa te vergemakkelijken, heeft de Europese Unie een ambitieus project gelanceerd om een ​​gemeenschappelijke ruimtelijke gegevensinfrastructuur te bouwen.