home
home > producten > digitale gegevens > topografische databanken en Cartografische weergaves
 
Topografische vectordatabank 1:10 000 

Topografische databanken en Cartografische weergaves

Vectordatabank
1:10 000

—————
Vectordatabank
1:50 000

—————
Rasterbestanden
1:10 000

—————
Rasterbestanden
1:50 000

—————
Rasterbestanden
1:100 000

—————
Rasterbestanden
1:250 000

—————
Rasterbestanden
1:400 000


 
Top10Vector-CAD
 


Korte beschrijving
Top10Vector is een vectordataset die de meest geometrisch nauwkeurige en semantisch gedetailleerde topogeografische vectordata van het NGI bevat. De gegevens zijn afkomstig van de topogeografische inventaris van het Belgische grondgebied (ITGI) die door het Nationaal Geografisch Instituut wordt opgebouwd en bijgehouden.

De dataset bevat 37 objectklassen, gegroepeerd in acht thema's: wegennet, spoorwegnet, hydrografie, hoogspanningsnet, constructies, bodembedekking en vegetatie, lokaal reliŰf en bijzondere zones. De geometrie van de gegevens van al deze thema's wordt beschreven door x,y,z-co÷rdinaten.

Raadpleeg de specificaties van Top10Vector
Download een voorbeeld


Top10Vector-Streetnames
 
In deze versie van Top10Vector zijn straatnamen gekoppeld aan de wegsegmenten. Binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn de straatnamen beschikbaar in twee talen, Frans en Nederlands. Buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de straatnaam enkel beschikbaar in de officiŰle taal van de gemeente.

Raadpleeg de specificaties van Top10Vector-StreetNames
Download een voorbeeld

Top10Vector-CAD
Voor gebruikers van CAD-software werd door het NGI een variant van Top10Vector uitgewerkt, die wordt aangeboden onder de vorm van DWG-bestanden. Top10Vector-CAD bevat dezelfde vectordata als Top10Vector, maar is iets minder rijk aan thematische attributen.

Raadpleeg de specificaties van Top10Vector-CAD
Download een voorbeeld

     Prijs

Lees ons prijsbeleid: naar de pagina
Zie ons aanvraagformulier voor een bestek : naar de pagina

Basisprijs voor een monolicentie (1 gebruiker) : 25 EUR/km▓

Leveringsinformatie
Naam : Top10Vector
Thema's : Wegennet € 9/km▓
Spoorwegnet € 3/km▓
Hydrografie € 3/km▓
Hoogspanningsnet € 1.5/km▓
Constructies en zones€ 9/km▓
Bodemgebruik en vegetatie
Lokaal reliŰf
Ruimtelijke resolutie : Schaalniveauá: 1:10á000
Ruimtelijke voorstelling: : Vectordata (x,y,z-co÷rdinaten)
Geografische begrenzing : BelgiŰ
Co÷rdinatensystemen : Belgisch Lambert 2008
Belgisch Lambert 72
UTM31 en UTM32
ETRS 89 (geografische co÷rdinaten)
Gegevensformaten : ESRI File Geodatabase
ESRI Shapefile
GML
Autocad DWG (CAD-versie)
Leveringseenheid : 2 km▓
(Geografische zone:) x,y centrum, breedte, hoogte
Afbakening van te leveren gebied: x-min, y-miná; x-max, y-max
Shapefile
Administratieve eenheid
Standaard NGI-kaartversnijding
Verspreidingsmedia: : File Transfert System
DVD    Schaal
1:10 000
    Toepassingsgebied
Top10Vector bevat de gegevens die in de eerste plaats gebruikt worden voor de aanmaak van topografische kaarten op schaal 1:10á000 en 1:20á000. Verplaatsing van gegevens of ander vormen van generalisatie ten behoeve van deze cartografische toepassingen worden echter vermeden bij de productie van de vectordata. Deze gegevens vormen immers een geografische basisinventaris van het Belgische grondgebied en kunnen als dusdanig de basis vormen van een breed scala aan toepassingen. Waar mogelijk werden externe thematische identificatiecodes gekoppeld aan Top10Vector om de koppeling naar andere gegevenssets te vergemakkelijken.
 


 home | producten | know-how | organisatie | online-resources | info-verkoop | copyright

opmerkingen over de website? contacteer ons
2013 © Nationaal Geografisch Instituut
Verkoopsvoorwaarden

naar boven