home
home > producten > digitale gegevens
 
Administratieve gegevens

 


De administratieve kaart van BelgiŽ, vectorversie (Adminvector)
Korte beschrijving
AdminVector is een vectordataset die de meest geometrisch nauwkeurige en semantisch gedetailleerde administratieve vectordata van het NGI bevat. De gegevens zijn afkomstig van de topogeografische inventaris van het Belgische grondgebied die door het Nationaal Geografisch Instituut wordt opgebouwd en bijgehouden.
De dataset bevat 12 objectklassen met betrekking tot statistische sectoren, deelgemeenten, gemeenten, arrondissementen, provincies, gewesten en de lands- en zeegrenzen van BelgiŽ. De geometrie van de gegevens van al deze thema's wordt beschreven door x,y- of x,y,z-coŲrdinaten.

    Gratis downloaden

AdminVector 2019 Lambert 72 : Shapefiles
AdminVector 2019 Lambert 2008 : Shapefiles
AdminVector 2019 WGS84 : Shapefiles

Leveringsinformatie
Naam : AdminVector
Thema's: Namen en grenzen van statistische sectoren
Namen en grenzen van gemeenten
Namen en grenzen van arrondissementen
Namen en grenzen van provincies
Namen en grenzen van gewesten
Landsgrenzen (grondgebied en Belgische maritieme zone).
Ruimtelijke resolutie: Schaalniveau: 1:10 000
Ruimtelijke voorstelling: Vectordata (x,y,z-coŲrdinaten)
Geografische begrenzing: BelgiŽ
Leveringseenheid : BelgiŽ
(Geografische zone:) x,y centrum, breedte, hoogte

    Schaal
-
    Toepassingsgebied
AdminVector bevat de gegevens die in de eerste plaats gebruikt worden voor de aanmaak van topografische en administratieve kaarten. Verplaatsing van gegevens of andere vormen van generalisatie ten behoeve van deze cartografische toepassingen worden echter vermeden bij de productie van de vectordata. Deze gegevens vormen immers een geografische basisinventaris van het Belgische grondgebied en kunnen als dusdanig de basis vormen van een breed scala aan toepassingen. Waar mogelijk werden nationale en internationale thematische identificatiecodes gekoppeld aan AdminVector om de koppeling naar andere gegevenssets te vergemakkelijken.

top


Administratieve kaart van BelgiŽ, raster versie (Adminmap)

uittreksel
Vanaf de vectordatabanken worden kleurenrasterbestanden gegenereerd.  De resolutie bedraagt 381 dpi (15 dots/mm)

    Schaal
1:300 000
   Digitale formaten
TIFF
   
    Gratis downloaden

Adminmap 300 2010 : Zip (tif en tfw)
Adminmap 500 2011 : Zip (tif en tfw)
 
 
   top

 
 


home | producten | know-how | organisatie | online-resources | info-verkoop | copyright

opmerkingen over de website? contacteer ons
2013 © Nationaal Geografisch Instituut
Verkoopsvoorwaarden

naar boven