home
home > producten > digitale gegevens
 
Satellietbeelden en afgeleide producten

 

uittreksel
In de informatielagen van de database CORINE (COR = Coordination, IN = Information, E = Environment) wordt de bodembedekking (Land Cover) gerangschikt volgens een legende die voor heel Europa geldt en die 44 items met drie hiërarchische niveaus omvat. Het Belgische gedeelte van het project "CORINE Land Cover" (CLC) werd door het Nationaal Geografisch Instituut uitgevoerd.

Het NGI heeft de bodembedekking visueel geïnterpreteerd aan de hand van satellietbeelden met een hoge resolutie (Landsat TM) die met een geometrische nauwkeurigheid van ruim 100m verwerkt zijn. De interpretatie van die satellietbeelden werd vergemakkelijkt door de raadpleging van exogene gegevens, namelijk andere satellietbeelden (SPOT XS), zwart-witte luchtfoto's op schaal 1:21 000 en diverse topografische of thematische kaarten (vegetatie, bodem, ...).
 

Het hele grondgebied werd verdeeld in zones met een homogene bodembedekking. Die zones werden omlijnd op een interpretatieminuut, die op een reproductie op schaal 1:100 000 van het satellietbeeld was gelegd.

Deze overzichtskaart van het land is een uitstekend instrument voor toepassingen op Belgische schaal. De analyse van de bodembedekking doet de verschillende landschappen goed uitkomen.
  versnijding 1:100 000
versijding 1:100 000
 
       

 Corine Land Cover, vectorversie 
(COR = Coordination, IN = Information, E = Environment)
Vectorbestand met de bodembedekking van BelgiŽ, 31 thema’s in een 3-lagennomenclatuur.  BelgiŽ is opgedeeld in 20 zones.

    Gratis downloaden

Corine Land Cover 2006 Lambert 2008: shapefiles
Corine Land Cover 2012 Lambert 2008: shapefiles
Changement entre les deux version: Lien
    Schaal
1:100 000
    Positionele nauwkeurigheid
Standaardafwijking= 36meter.
    formaten
De gegevens zijn in DWG-formaat. Voor het gebruik van de gegevens dient de gebruiker over aangepaste software te beschikken.
Ook beschikbaar in het Arc-info coverages formaat.
   
 
top


 Corine Land Cover, rasterversie
Rasterbestand met de bodembedekking van België.
    Gratis downloaden

Corine Land Cover 2012 Lambert 2008 : Tif
    Schaal
1:100 000 - 1:250 000
    Positionele nauwkeurigheid
Standaardafwijking= 50 meter.
    formaten
TIFFtophome | producten | know-how | organisatie | online-resources | info-verkoop | copyright

opmerkingen over de website? contacteer ons
2013 © Nationaal Geografisch Instituut
Verkoopsvoorwaarden

naar boven