home
home > producten > digitale gegevens
 
Satellietbeelden en afgeleide producten

 

uittreksel
In de informatielagen van de database CORINE (COR = Coordination, IN = Information, E = Environment) wordt de bodembedekking (Land Cover) gerangschikt volgens een legende die voor heel Europa geldt en die 44 items met drie hiërarchische niveaus omvat. Het Belgische gedeelte van het project "CORINE Land Cover" (CLC) werd door het Nationaal Geografisch Instituut uitgevoerd.
Het NGI heeft de bodembedekking visueel geïnterpreteerd aan de hand van satellietbeelden met een hoge resolutie (Landsat TM) die met een geometrische nauwkeurigheid van ruim
100m verwerkt zijn. De interpretatie van die satellietbeelden werd vergemakkelijkt door de raadpleging van exogene gegevens, namelijk andere satellietbeelden (SPOT XS), zwart-witte luchtfoto's op schaal 1:21 000 en diverse topografische of thematische kaarten (vegetatie, bodem, ...).

Het hele grondgebied werd verdeeld in zones met een homogene bodembedekking. Die zones werden omlijnd op een interpretatieminuut, die op een reproductie op schaal 1:100 000 van het satellietbeeld was gelegd.

Deze overzichtskaart van het land is een uitstekend instrument voor toepassingen op Belgische schaal. De analyse van de bodembedekking doet de verschillende landschappen goed uitkomen.
  versnijding 1:100 000
versijding 1:100 000
 
     

 Corine Land Cover, vectorversie 
(COR = Coordination, IN = Information, E = Environment)
Vectorbestand met de bodembedekking van BelgiŽ, 31 thema’s in een 3-lagennomenclatuur.  BelgiŽ is opgedeeld in 20 zones.

    Prijs
 
 
Prijs (België)
Prijs / zone
CLC 1990
€2.500,00
€150,00
laag met veranderingen 1990-2000
€500,00
€35,00
CLC 2000
€2.500,00
€150,00
     
Voor wetenschappelijke en niet-commerciële toepassingen is de prijs €143,00 . Het is deze van de marginale produktiekost en de kopieerkosten.
    Schaal
1:100 000
    Positionele nauwkeurigheid
Standaardafwijking= 36meter.
    formaten
De gegevens zijn in DWG-formaat. Voor het gebruik van de gegevens dient de gebruiker over aangepaste software te beschikken.
Ook beschikbaar in het Arc-info coverages formaat.
   
 
top


 Corine Land Cover, rasterversie
Rasterbestand met de bodembedekking van België.
    Prijs

1990 versie 2000 versie
CLC 250 meter grid
(gerasteriseerde CLC vector)
€600,00 €600,00
CLC 100 meter grid
(gerasteriseerde CLC vector)
€1.000,00 €1.000,00
CLC 25 meter grid
(gerasteriseerde CLC vector)
€2.500,00 €2.500,00
Landsat Mosaïc €1.000,00
-
 
Voor wetenschappelijke en niet-commerciële toepassingen is de prijs €143,00 . Het is deze van de marginale produktiekost en de kopieerkosten.
    Schaal
1:100 000 - 1:250 000
    Positionele nauwkeurigheid
Standaardafwijking= 50 meter.
    formaten
TIFFtop

Andere producten
Het NGI is ook de officiŽle verdeler voor BelgiŽ van de Eurimage-satellietbeelden (zie http://www.eurimage.com/). Inlichtingen hierover kunnen steeds bekomen worden op het NGI. (zie info-verkoop)


home | producten | know-how | organisatie | online-resources | info-verkoop | copyright

opmerkingen over de website? contacteer ons
2013 © Nationaal Geografisch Instituut
Verkoopsvoorwaarden

naar boven