home
home > know-how > geodetische diensten   
Het netwerk van grondpunten

Inleiding

Het netwerk van grondpunten

 
Met deze toepassing kan u gratis planimetrische en altimetrische fiches raadplegen

Download de RINEX-data van het GPSBru
 
Om lokale metingen aan te sluiten op het nationaal referentiesysteem zijn geodetische grondpunten het meest praktisch. Een netwerk van dergelijke punten met een hoge dichtheid en regelmatige spreiding realiseren via zogenaamde ‘klassieke' meetmethodes is echter vrij omslachtig. De komst van het Global Positioning System heeft deze taak heel wat eenvoudiger en efficiënter gemaakt.

Tussen 1988 en 2003 heeft de directie van de Geodesie van het NGI het netwerk van grondpunten geactualiseerd en verdicht tot een gemiddelde dichtheid van 1 punt per 8 km2. Hierbij werd telkens een zone ter grootte van een kaartblad 1:50.000 opgemeten en berekend. Alle vectoren tussen de grondpunten (basislijnen) werden via statische GPS metingen bepaald en in onze GPS-databank opgeslagen.

Eind 2003 was dit voor het gans Belgische grondgebied uitgevoerd. Uit het totale pakket GPS basislijnen, verzameld gedurende 15 jaar, werden ongeveer 10.000 vectoren geselecteerd en in één netwerk samengebracht (zie figuur).


netwerk van GPS-basislijnen tussen de grondpunten

In 2004 konden ruim 4200 grondpunten voor het eerst in de Belgische geodetische geschiedenis in één homogeen netwerk worden vereffend. De hieruit bekomen Lambert72 coördinaten hebben een hogere nauwkeurigheid dan voordien ( σx = σy = 2 cm) maar zijn ook lichtjes gewijzigd.

De geactualiseerde gegevens van alle grondpunten kunt u op elk moment raadplegen via onze toepassing: geodetische documentatie.

95 % van de grondpunten bestaat uit dit type betonnen palen, al dan niet met een klinknagel in het midden.
 

 

   
 


home | producten | know-how | organisatie | online-resources | info-verkoop | copyright

opmerkingen over de website? contacteer ons
2013 © Nationaal Geografisch Instituut
Verkoopsvoorwaarden

naar boven