home
home > know-how > geodetische diensten  
Basisbegrippen

Know-how

Inleiding
—————
Basisbegrippen
—————
Coördinatensystemen
—————
Kaartvoorstellingen
—————
Referentiesystemen
—————
GPS

—————
De Lambert 2008 projectie

 
Met deze toepassing kan u gratis planimetrische en altimetrische fiches raadplegen

Download de RINEX-data van het GPSBru
 
 
 
     
 

Fysisch en wiskundig model van de AardeGeo´de: equipotentiaal oppervlak dat samenvalt met het "gemiddeld zeeniveau" en in ieder punt loodrecht staat op de richting van de "lokale verticaal".
Ellipso´de: wiskundig oppervlak dat zo goed mogelijk aansluit bij de "geo´de"en dat meestal gekenmerkt wordt door zijn "halve grote as" a en door de "afplatting" fEnkele basisrelaties


       

  • Halve grote as:


  • Eerste excentriciteit:
  • Kromtestraal volgens de lokale meridiaan:
  • Kromtestraal langs de lokale verticaal, loodrecht op de meridiaan :


Ellipso´des in gebruik in BelgiŰ

Geodetische Datum
Ellipso´de a (m) 1/f
Belgische Hayford 6378388.0 297.000000
ED50 Hayford 6378388.0 297.000000
WGS84 WGS84 6378137.0 298.257223563
ETRS89 IAG GRS 1980 6378137.0 298.257222101
Geodetische Datum

In het verleden kon de geo´de slechts bepaald worden door:
  • astronomische waarnemingen (bepaling van de afwijkingen van de verticaal)
  • zwaartekrachtmetingen (bepaling van de anomalieŰn van de zwaartekracht)

Beide types van waarnemingen kunnen slechts op het vaste land uitgevoerd worden. Het gevolg hiervan was een groot aantal "lokale geo´des" en bijgevolg ook een groot aantal "lokale geodetische datums".

Lokale Geodetische DatumsVandaag kan men door waarneming van de variaties van bepaalde loopbaanparameters van kunstmatige satellieten een "globale geo´de" en dus ook een "globale ellipso´de" bepalen. Hierdoor ontstaan "globale geodetische datums".


  Globale geoïde


In de moderne geodesie wordt een "geodetische datum" gekenmerkt door :

  • de vorm en de afmetingen van de ellipso´de (a en 1/f)
  • de ligging van het centrum van de ellipso´de t.o.v. het massacentrum van de Aarde (drie translatieparameters: )
  • de oriŰntatie van de hoofdassen van de ellipso´de t.o.v. een driedimensionaal referentiesysteem vast verbonden met de Aarde (drie rotatieparameters :
  • traditioneel wordt daar nog een schaalfactor S aan toegevoegd.


Lokale Geodetische Datum


Voor een globale geodetische datum bedragen de numerieke waarden voor de drie translatieparameters slechts enkele meters. Voor een lokale geodetische datum kunnen deze waarden oplopen tot enkele honderden meters.

Voor de "Belgische datum" (voor meer informatie, zie "Transformatieparameters") zijn deze waarden in onderstaande tabel samengevat.


Voor de overgang van de globale datum (WGS84 of ETRS89) naar de lokale Belgische datum :

Parameters van ETRS89 naar BD72
Translaties (meters) Tx 106.868628
Ty -52.297783
Tz 103.723893
Schaalfactor 1+S 1.0000012747
Rotaties (zestigtallige secondes) Rx 0.336570
Ry -0.456955
Rz 1.842183

Transformatiealgoritme:
pdf bestand
 


home | producten | know-how | organisatie | online-resources | info-verkoop | copyright

opmerkingen over de website? contacteer ons
2013 © Nationaal Geografisch Instituut
Verkoopsvoorwaarden

naar boven