home
home > know-how > geodetische diensten > Lambert 2008

Belangrijk bericht

Rekening houdend met de opmerkingen van de gebruikers van de Belgische Lambertprojecties in verband met de te kleine afwijking (1 kilometer) tussen de coördinaten van de Lambert 1972-projectie en die van de Lambert 2005-projectie, heeft het NGI de parameters van de Lambert 2005-projectie gewijzigd en zo de Lambert 2008-projectie gecreëerd. Alleen de coördinaten van de oorsprong werden gewijzigd, zodat er een afwijking in x en in y van 500 kilometer ontstaat tussen de Lambert 1972-projectie en de Lambert 2008-projectie.

De Lambert 2008-projectie vervangt de Lambert 2005-projectie.

Parameters:

  Lambert 2005 Lambert 2008
Ellipsoïde Naam GRS80 GRS80
½ grote as (a) 6.378.137 m 6.378.137 m
Afplatting (f) 1/298,257222101 1/298,257222101
Standaard snijparalellen φ1 49° 50' N 49° 50' N
φ2 51° 10' N 51° 10' N
Oorsprong Breedte oorsprong 50°47’52”134 N 50°47’52”134 N
Centrale meridiaan 4°21’33”177 E 4°21’33”177 E
Verschuiving oorsprong x0 150.328,0 m 649.328,0 m
y0 166.262,0 m 665.262,0 m


De overgang van de Lambert 2005-coördinaten naar de Lambert 2008-coördinaten gebeurt door de volgende relaties :

X2008 = X2005 + 499.000,0 meter
Y2008 = Y2005 + 499.000,0 meter

De Lambert 2008 Projectie

In 1987 hebben EUREF, subcommissie voor Europa van de internationale vereniging van geodesie, en CERCO (comité européen des responsables de la cartographie officielle) beslist een nieuw Europees geodetisch referentiesysteem uit te werken, gebaseerd op GPS.

schema kegelsnede
Deze nieuwe referentie, ETRS89 genaamd (European Terrestrial Reference System) werd gerealiseerd in 1989 en is bruikbaar voor alle geodetische, geofysische en cartografische toepassingen in gans Europa.

Steunend op dit nieuw Europees referentiekader heeft het NGI, tussen 1989 en 2002, het geodetisch net herzien en verdicht via GPS waarnemingen. Deze Belgische component van het ETRS89 systeem kreeg de naam BeRef mee (Belgian Reference frame).

De projectie verbonden aan het referentiesysteem BeRef is de nieuwe Lambert 2008 projectie.

De parameters van de projectie zijn zo gekozen dat er geen enkele verwarring kan bestaan met de Lambert 1972-coördinaten. De Lambert 2008-coördinaten bezitten een positieve verschuiving van ongeveer 500 kilometer in x en y ten opzichte van de Lambert 1972-coördinaten

Relatie tussen de geodetische referentiesystemen van 1972 en 2008

Relatie tussen de geodetische referentiesystemen van 1972 en 2008

Opmerkingen:

  • Lambert-1972 is de projectie van geografische coördinaten bepaald op de Hayford1924 ellipsoïde.
  • Lambert-2008 is de projectie van geografische coördinaten bepaald op de GRS80 ellipsoïde.
  • Met GPS metingen bepaalt men coördinaten op de GRS80 ellipsoïde
  • Om GPS resultaten om te zetten naar Lambert2008 coördinaten is geen transformatie meer nodig, enkel een projectie. Daardoor wordt de nauwkeurigheid van de GPS metingen volledig behouden.