home
home > know-how > geodetische diensten > Lambert 2008

Belangrijk bericht

Vanaf 15 november 2017 is er een nieuw NTv2 rooster ter beschikking. Dit werd ontwikkeld door Nicolas SIMON en gevalideerd door 'Service Public de Wallonie' en het NGI. Het rooster heeft meer knooppunten, is nauwkeuriger en biedt het voordeel dat het in elke Gis-software, die de optie 'NTv2' heeft, kan worden toegepast.

Om geografische gegevens vlot te kunnen uitwisselen zijn uniforme transformaties zeer belangrijk. Daarom raden wij sterk aan voortaan enkel dit nieuw NTv2 grid te gebruiken. Je kan de nodige bestanden en een installatiehandleiding hier downloaden.

De Lambert 2008 Projectie

In 1987 hebben EUREF, subcommissie voor Europa van de internationale vereniging van geodesie, en CERCO (comité européen des responsables de la cartographie officielle) beslist een nieuw Europees geodetisch referentiesysteem uit te werken, gebaseerd op GPS.

schema kegelsnede
Deze referentie, ETRS89 genaamd (European Terrestrial Reference System) werd gerealiseerd in 1989 en is bruikbaar voor alle geodetische, geofysische en cartografische toepassingen in gans Europa.

Steunend op dit nieuw Europees referentiekader heeft het NGI, tussen 1989 en 2002, het geodetisch net herzien en verdicht via GPS waarnemingen. Deze Belgische component van het ETRS89 systeem kreeg de naam BeRef mee (Belgian Reference frame).

De projectie verbonden aan het referentiesysteem BeRef is de Lambert 2008 projectie.

De parameters van de projectie zijn zo gekozen dat er geen enkele verwarring kan bestaan met de Lambert 1972-coördinaten. De Lambert 2008-coördinaten bezitten een positieve verschuiving van ongeveer 500 kilometer in x en y ten opzichte van de Lambert 1972-coördinaten

Parameters:

  Lambert 2008
Ellipsoïde Naam GRS80
½ grote as (a) 6.378.137 m
Afplatting (f) 1/298,257222101
Standaard snijparalellen φ1 49° 50' N
φ2 51° 10' N
Oorsprong Breedte oorsprong 50°47’52”134 N
Centrale meridiaan 4°21’33”177 E
Verschuiving oorsprong x0 649.328,0 m
y0 665.262,0 m

Relatie tussen de geodetische referentiesystemen van 1972 en 2008

Relatie tussen de geodetische referentiesystemen van 1972 en 2008

Opmerkingen:

  • Lambert-1972 is de projectie van geografische coördinaten bepaald op de Hayford1924 ellipsoïde.
  • Lambert-2008 is de projectie van geografische coördinaten bepaald op de GRS80 ellipsoïde.
  • Met GPS metingen bepaalt men coördinaten op de GRS80 ellipsoïde
  • Om GPS resultaten om te zetten naar Lambert2008 coördinaten is geen transformatie meer nodig, enkel een projectie. Daardoor wordt de nauwkeurigheid van de GPS metingen volledig behouden.