home
home > know-how > toponymie
De toponymie bij het NGI
 
Samenvatting

 
Afkortingen in de
legende 1:10 000
Voorbeelden van enkele
letterpolissen 1:10 000
Glossaire de la terminologie
toponymique (Frans)
Glossary of Toponymic
Terminology (Engels)
 Glossarium taal keuze :
Engels
Frans
Een toponiem is de eigennaam van een geografische entiteit. Het NGI verzamelt informatie over de toponiemen, voor zover ze betrekking hebben op geografische objecten die op topografische kaarten afgebeeld zijn of in geografische databases opgeslagen zijn.

Bij de herziening van de bladen van de basiskaart wordt een grondig toponymisch onderzoek uitgevoerd op lokaal vlak. Dit gebeurt in samenwerking met correspondenten die door de betrokken gemeentelijke overheden aangewezen zijn.

Het doel van het toponymisch onderzoek bestaat erin referentiegegevens (over vorm, classificatie, ligging, graad van bekendheid, in de gemeente gebruikelijke schrijfwijze) te verzamelen voor elk toponiem dat op de kaart vermeld zou kunnen worden.

De verzamelde gegevens worden verwerkt (selectie, vormaanpassing …) alvorens op de kaart te worden vermeld in de gepaste letterpolis, kleur en eventueel in het gepaste formaat. De schrijfwijze van de toponiemen is de schrijfwijze die door de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie wordt voorgesteld. Omwille van de normalisering vraagt het NGI deze commissie immers al jaren om advies over de schrijfwijze van toponiemen.

Wat het taalgebruik op de topografische kaarten betreft, houdt het NGI zich aan de internationale afspraken en aan de Belgische taalwetgeving die op federale overheidsinstellingen toepasselijk is.

Inhoudsopgave

Toponiem en toponymie
NGI en toponymie
Belgische institutionele context
OfficiŽle talen en taalgebieden
Taalgebruik op de kaarten van het NGI
Verzameling van de toponymische informatie
Historische toponymische gegevens
Schrijfwijze van de toponiemen
Normalisering van de geografische namen
Kaartschrift
Toponymische sites


Verdere vragen over de toponymie ?
e-mail
 


home | producten | know-how | organisatie | online-resources | info-verkoop | copyright

opmerkingen over de website? contacteer ons
2013 © Nationaal Geografisch Instituut
Verkoopsvoorwaarden

naar boven