home
    home > knowhow
 

 
   
GPS, restitutie, aanmaak van een kaart, cartografische technieken... worden in deze sectie beschreven.  

 
 
OVERZICHTSTABEL:
Geodetische diensten
Inleiding
Waterpassingsnetten, de vroegere netten
Waterpassingsnetten, het huidige net
Planimetrische netten, het netwerk van grondpunten
Basisbegrippen
Coördinatensystemen
Kaartvoorstellingen
Referentiesystemen
GPS
Lambert 2008 projectie


De fotogrammetrie
Inleiding
Luchtopnamen
De fototheek
Luchttriangulatie
Aanvulling op het terrein
De wegenminuut
De aangevulde foto
Fotogrammetrische restitutie
Orthofoto's
3D-modellen, hoogtelijen
Gedetailleerde beschrijving
Het GIS en de kaart op schaal 1:10 000
Inleiding
Productie van het GIS
Afgeleide producten
Gedetailleerde beschrijving

Het GIS en de kaart op schaal 1:50 000
Inleiding
Generalisatie
Procedure 1e versie
Gedetailleerde beschrijving 2e versie
Procedure 2e versie
Gedetailleerde beschrijving 2e versie

Het GIS en de kaart op schaal 1:250 000
Inleiding
Productie van het GIS
Afgeleide producten
Gedetailleerde beschrijving
De symbolisatie van topografische kaarten
Definitie
Historiek
Productie
Gedetailleerde beschrijving

De beeldverwerking
Inleiding
Beeldverwerking
Teledetectie
Gedetailleerde beschrijving


De toponymie
Samenvatting
Toponiem en toponymie
NGI en toponymie
Belgische institutionele context
OfficiŽle talen en taalgebieden
Taalgebruik op de kaarten van het NGI
Verzameling van de toponymische informatie
Historische toponymische gegevens
Schrijfwijze van de toponiemen
Normalisering van de geografische namen
Kaartschrift
Toponymische sites
 
   

 

Lijst van artikels in deze sectie:
getacro.gif (1692 bytes): bestand in pdf-formaat, te openen met acrobat reader
: bestand in html-formaat, te openen met een internet-browser

Geodesie
Waterpassingsnetten
"Wat men moet weten om zonder zorgen te naviger met GPS"
Fotogrammetrie
De fotogrammetrie bij het NGI
Het GIS 1:10 000
De nieuwe basiskaart op schaal 1:10 000
Het Geografisch informatiesysteem en de kaart op schaal 1:10 000
Het Geografisch informatiesysteem en de kaart op schaal 1:10 000
Structuur en codering van de gegevens TOP10V-GIS en TOP50V-GIS
Het GIS 1:50 000
Het geografisch informatiesysteem en de kaart 1:50 000
Het geografisch informatiesysteem en de kaart 1:50 000
Het GIS 1:250 000
Vectordatabase TOP250v-GIS/Versie 1999: Metagegevens
Het GIS en de kaart op schaal 1:250 000
Het GIS en de kaart op schaal 1:250 000
De symbolisatie van topografische kaarten
De symbolisatie van de digitale topografische kaarten
De symbolisatie van de digitale topografische kaarten
De beeldverwerking
De eenheid beeldverwerking van het NGI
De eenheid beeldverwerking van het NGI
De toponymie
Afkortingen in de legende 1:10 000
Voorbeelden van enkele letterpolissen 1:10 000
Glossaire de la terminologietoponymique (franstalige versie)
Glossary of Toponymic Terminology (engelstalige versie)


 


home | producten | know-how | organisatie | online-resources | info-verkoop | copyright

opmerkingen over de website? contacteer ons
2013 © Nationaal Geografisch Instituut
Verkoopsvoorwaarden

naar boven