home
home > organisatie > het NGI als overheidsinstelling
 
Rechtsvorm en beheersorganen

Het Nationaal Geografisch Instituut, zoals het in zijn huidige vorm bestaat, werd opgericht in 1976. Het is een parastatale instelling van het type B die onder de voogdij van de minister van Landsverdediging staat.


Het NGI beheert jaarlijks een globaal budget van ongeveer 18 miljoen EUR, waarvan subsidies van de Staat 2/3 uitmaken en 20% uit commerciŽle activiteiten gegenereerd wordt.


Het NGI wordt bestuurd door een Comité van beheer dat de politiek van het Instituut bepaalt. Het Comité van beheer is samengesteld uit een voorzitter, twee ondervoorzitters, en een twintigtal leden, die verscheidene federale ministeries, het Verbond van Belgische Ondernemingen, het Algemeen Middenstandsverbond en de vakorganisaties vertegenwoordigen. Er zijn bovendien vier leden met raadgevende stem, namelijk de drie Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap. Er zetelen ook twee regeringscommissarissen, die respectievelijk de voogdijminister en de minister van Begroting vertegenwoordigen.


De administrateur-generaal, bijgestaan door de adjunct-administrateur-generaal en de technische en administratieve directeurs, neemt de dagelijkse leiding op zich (INTERNE STRUCTUUR).

 


home | producten | know-how | organisatie | online-resources | info-verkoop | copyright

opmerkingen over de website? contacteer ons
2013 © Nationaal Geografisch Instituut
Verkoopsvoorwaarden

naar boven