home
home > organisatie > het NGI als overheidsinstelling
 
Wettelijke opdracht en activiteiten

 

Het NGI heeft de volgende bevoegdheden en taken :

1 Het planimetrisch net en het het precisiewaterpassingsnet van België tot stand brengen en onderhouden;
—————
2 Voor de luchtfotografische overdekking van het nationale grondgebied zorgen en deze bijwerken;
—————
3 Topologisch gestructureerde topografische gegevensbanken samenstellen en de ervan afgeleide kaartenreeksen vervaardigen;
—————
4 De geografische gegevens van de lucht- en ruimteteledetectie verwerken;
—————
5 In het kader van zijn specifieke activiteiten werkzaamheden uitvoeren voor rekening van derden (thematische kaarten, precisiemetingen, …);
—————
6 Toegepast onderzoek verrichten met het oog op de ontwikkeling van de beoefende disciplines en de resultaten ervan publiceren;
—————
7 Normen en richtlijnen met betrekking tot de inhoud, de kwaliteit en het uitwisselingsformaat van de topografische gegevensbanken opstellen en verspreiden;
—————
8 Niet alleen zijn eigen technisch personeel, maar ook dat van openbare en privé-instellingen, alsook buitenlandse stagiairs opleiden in de wetenschappelijke en technische vakken die inherent zijn aan de opdracht van het Instituut:
—————
9 Een documentatiecentrum beheren, dat bestaat uit een fototheek, waar de lucht- en satellietfoto’s gearchiveerd worden, een cartotheek waar oude en moderne kaarten bewaard worden en een wetenschappelijke bibliotheek die gespecialiseerd is in geodesie en cartografie;
—————
10 De eigen producten en diensten commercialiseren.

jaarverslag 2005
Download het
jaarverslag 2005   .PDF 

download het jaarverslag 2004

download het jaarverslag 2003
(min reader 5.0)


 


home | producten | know-how | organisatie | online-resources | info-verkoop | copyright

opmerkingen over de website? contacteer ons
2013 © Nationaal Geografisch Instituut
Verkoopsvoorwaarden

naar boven