home
home > organisatie > Interne structuur en contactpersonen
 
Administratieve coördinatie

 
De Administratieve coördinatie staat de Algemene Directie van het Instituut bij in het personeels-, financieel en materieel beheer van de instelling. Ze staat in voor de coördinatie tussen een aantal directies en diensten, namelijk :
  • De personeelsdirectie/Administratief en geldelijk statuut – cel "Human Resources"
  • De financiële directie (sectie Begroting – sectie Boekhouding).
  • De cel "Analytische boekhouding"
  • De cel "Interne-audit"
  • De juridische dienst
  • De vertaaldienst
  • De sociale dienst
  • De infrastructuurdienst en logistieke diensten

Het hoofd van de administratie rapporteert en adviseert rechtstreeks aan de Leidend Ambtenaar en participeert actief aan de activiteiten van de diverse adviesraden van het Instituut (Directieraad – Wetenschappelijke Raad - Basisoverlegcomité – Comité voor preventie en bescherming – Sociaal comité).
Hij is mee verantwoordelijk voor de realisatie van de beleidsopties en de controle op de uitvoering van de beslissingen.

 


home | producten | know-how | organisatie | online-resources | info-verkoop | copyright

opmerkingen over de website? contacteer ons
2013 © Nationaal Geografisch Instituut
Verkoopsvoorwaarden

naar boven