home
home > organisatie > Interne structuur en contactpersonen
 
Juridische dienst

 

Marleen VANDEVELDE
Juridische dienst
Tel. (02) 629 82 28
e-mail


- Overheidsopdrachten
Alle aankopen van het NGI vallen onder toepassing van de Europese en Belgische wet betreffende de overheidsopdrachten. De juridische dienst leidt de volledige aankoopprocedures.
- Statuten
Het NGI telt verscheidene personeelscategorieën die onderworpen zijn aan verschillende statuten. De interpretatie daarvan wordt voor advies aan de juridische dienst voorgelegd.
- EuroGraphics WG1
Actieve deelname aan de Europese werkgroep "Copyright and Economics Affairs" in het kader van de EuroGraphics.
-Infrastructuur
Het NGI bevindt zich in de gebouwen van de Abdij Ter Kameren, een beschermde site behorend tot het ministerie van Landsverdediging en gesitueerd in de gemeenten Brussel en Elsene.
- Copyright
De analoge en digitale producten van het NGI worden beschermd door de Belgische, Europese en internationale wetgeving betreffende met copyright en de rechtsbescherming van databanken.
- Adviezen copyrightcontracten
Alle contracten worden eerst voor juridisch advies voorgelegd aan de juridische dienst.
- Contracten
Alle contracten waarbij het NGI betrokken partij is worden bestudeerd en behandeld door de juridische dienst. (verzekeringscontracten,overeenkomsten met de regionale of lokale autoriteiten)
- Copyrightgeschillen
Geschillen worden door de juridische dienst behandeld of ingeleid bij de bevoegde rechtbank.
- Geschillen
De juridische dienst behandelt de totaliteit van de probleemgevallen bij het NGI (verkeersongevallen, schade aan derden, beroepen bij de Raad van State)
- Hospitalisatieverzekering en verzekering tegen ongevallen in het privé-leven.
De ambtenaren van het Instituut hebben de mogelijkheid een verzekeringspolis af te sluiten die hospitalisaties en risico’s in de privé-sfeer dekt. De juridische dienst behandelt deze dossiers en volgt ze op.

 


home | producten | know-how | organisatie | online-resources | info-verkoop | copyright

opmerkingen over de website? contacteer ons
2013 © Nationaal Geografisch Instituut
Verkoopsvoorwaarden

naar boven