home
  home> Online resources > cConvert
algemeen programma voor coördinatentransformatie
Algemeen programma voor coördinatentransformatie - v6.1
 
   
       
Het programma cConvert maakt het mogelijk coördinaten te transformeren tussen volgende referentiesystemen in gebruik in België en de bijhorende kaartvoorstelling:
Referentiesystemen
BD72 (Belgian Datum 1972)
ED50 (European Datum 1950)
ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989)
Projecties:
  -Lambert 1972
-Lambert 2008
-UTM
-ETRS_LCC
-ETRS_LAEA
 cConvert versie 6.1 01/08/18

  • Nieuw omzettingsrooster voor de hoogte gemeten met GNSS (zie punt 3 hieronder)
  • Aanpassingen van de lay-out

1. Parameters afgeleid uit de nieuwe vereffening van het geodetisch net.

Die parameters, die de overgang tussen geodetische datums mogelijk maken, gelden voor het hele Belgische grondgebied; ze leveren een standaardafwijking van 20 cm op de transformatie.
Parameters van ETRS89 naar BD72
Translaties (meters) Tx 106.868628
Ty -52.297783
Tz 103.723893
Schaalfactor 1+S 1.0000012747
Rotaties (zestigtallige secondes) Rx 0.336570
Ry -0.456955
Rz 1.842183

2. Berekening van de correcties Δx en Δy op de correctieroosters Lambert72.

Omdat de voormelde parameters geen rekening houden met de plaatselijke verschillen tussen de twee geodetische systemen, levert de vergelijking van de berekende Lambert-coördinaten met de gekende Lambert-coördinaten afwijkingen in x en in y; die afwijkingen werden gemodelleerd in twee regelmatige roosters, de zgn. correctieroosters Lambert72 . De toepassing van de correcties Δx en Δy, die respectievelijk op de x-rooster en op de y-rooster berekend worden, levert een standaardafwijking van 1.2 cm op de vlakke coördinaten Lambert72.
3. Omrekening van de ellipsoïdale hoogte hETRS89 in orthometrische hoogte HTAW

H = h - N

H
 : orthometrische hoogte die gerefereerd is aan de TAW (Tweede Algemene Waterpassing)
h : ellipsoïdale hoogte in het systeem ETRS89
N : afstand ellipsoïde/geoïde

Het altimetrisch conversierooster hBG18 resulteert uit de combinatie van het gravimetrisch geoïdemodel NLGEO2018 (berekend door TU Delft) met 3707 gewaterpaste GPS-punten die aan het BeRef gerefereerd zijn. Vanaf 1 augustus 2018 vervangt dit model het oudere hBG03; voor bijkomende informatie: link naar PDF. De berekening van de N-waarde door bilineaire interpolatie op de rooster hBG18 levert onmiddellijk de orthometrische hoogte H gerefereerd aan de TAW via de relatie HTAW = h ETRS89 - N.

De standaardafwijking op de orthometrische hoogte bedraagt 1 cm.
Deze werkwijze vergt niet langer het gebruik van de plaatselijke parameters die bepaald zijn voor het gebruik van de permanente stations GPSBRU, FLEPOS en WALCORS.
download het programma cConvert
Windowstoepassing
(2 MB)
home | producten | know-how | organisatie | online-resources | info-verkoop | copyright

opmerkingen over de website? contacteer ons
2013 © Nationaal Geografisch Instituut
Verkoopsvoorwaarden

naar boven