topo50

De kaartreeks op schaal 1:50 000 wordt door generalisatie afgeleid van de grootschalige reeksen zoals de 1:10 000 en de oudere 1:25 000. Ze is dus iets minder gedetailleerd en iets minder nauwkeurig dan deze reeksen.

De 1:50 000 wordt door Defensie als stafkaart gebruikt. Als militaire kaart bij uitstek voldoet ze aan hoge eisen op het vlak van kwaliteit (volledigheid, correctheid) en nauwkeurigheid. Ze geeft een overzichtelijk beeld van het grondgebied. Elk kaartblad van 64 cm breed en 40 cm hoog bedekt een gebied van 640 km2.

Sinds einde 2001 is de eerste digitale editie 1:50 000 voor het volledige Belgische grondgebied beschikbaar. De tweede editie werd gerealiseerd tussen 2002 en 2008.

Voor de update werd bovendien gebruik gemaakt van pen computers, waardoor de gegevens direct op het terrein aangepast kunnen worden.

Sinds 2009 werkt het NGI aan een derde editie. Ook hiervoor wordt gebruik gemaakt van de referentiegegevens 1:10 000 en de pen computers.

€7,50 + verzendingskosten

INFO & BESTELLING

TOPO10
TOPO20 / TOPO25
TOPO50
uw selectie