topo100

PROMOTIE

De nieuwe topografische serie 1:100 000 bestaat uit 9 kaartbladen. Elke Belgische provincie heeft zijn eigen kaart behalve de provincies Vlaams-Brabant en Waals-Brabant die samen met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op één kaartblad voorkomen.

De kaarten zijn volledig vernieuwd, waarbij ook de lay-out volledig is gemoderniseerd. Dit alles maakt dat de kaart zeer leesbaar is.

Bebouwing en bodemgebruik zijn weergegeven d.m.v. zonering, het reliëf werd voorgesteld met behulp van schaduwtechnieken en de kaarten bevatten GPS-coördinaten.

Deze provinciekaarten zijn vooral nuttig als regionale overzichtskaart; automobilisten en motorrijders die graag uitgebreide topografische informatie op hun routekaarten zien, kunnen er handig gebruik van maken.

€5,00 + verzendingskosten

INFO & BESTELLING

Kies provincie